opc_loader

Boutique Burlesque en uw privacy

23 mei 2018

.

Privacy reglement

Boutique Burlesque (hierna: BB) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens over u die direct betrekking hebben op de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Met deze informatie gaan wij zorgvuldig om en wij zullen deze niet aan derde partijen verstrekken, anders dan voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of als de wet ons daartoe verplicht.

.

Bij BB verwerken we alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt, dit zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw gegevens staan omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), artikelen 12 t/m 23, en in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), artikelen 33 t/m 44.

.

In de BB webwinkel heeft u de mogelijkheid een account aan te maken. Hierbij verstrekt u uitsluitend informatie die nodig is om de artikelen die u heeft aangeschaft bij u te bezorgen en om eventueel telefonisch of via e-mail contact met u op te nemen hieromtrent. Wilt u dat uw gegevens aangepast worden of uw account verwijderd wordt, dan is dat mogelijk. Aanpassen kunt u zelf doen, zodra u ingelogd bent in uw account. Ook kunt u dit door ons laten doen, net als uw account verwijderen. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken dat u vindt via ‘wijzig account’, ‘doorgaan’ en ‘verzoek account aanpassen/verwijderen’. Of u stuurt een e-mail naar: boutiqueburlesque@outlook.com. Als u inzage wilt in, of een overzicht wilt van de gegevens die wij van u hebben, dan kunt u dat ook via voorgenoemd e-mailadres aanvragen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie van ons.

.

De BB webwinkel wordt verzorgd door Shoptrader B.V. Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waardoor zij verplicht zijn aan alle door de wet vereiste voorschiften te voldoen. Zij hebben uitsluitend toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. E-mail wordt verstuurd vanuit een outlook-account en valt derhalve binnen de beveiligingssystemen van Microsoft. Ook met hen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In de verwerkingsovereenkomsten is onder andere bepaald dat zij hun beveiliging up-to-date moeten houden en dat de gegevens uitsluitend voor de beoogde doeleinden mogen worden gebruikt, namelijk voor de dienstverlening aan u.

.

Wanneer u een bestelling plaatst via de BB webwinkel, dan verzenden wij uw aankoop via PostNl of DHL. Voor welk van deze bedrijven gekozen wordt, is afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw aanschaf. Past het door de brievenbus? Dan kiezen we voor PostNl; is het daar te groot voor, dan versturen we het met DHL.

Om dit te kunnen doen, verstrekken wij uw NAW-gegevens aan een van deze bedrijven; in het geval van DHL ook uw e-mailadres, zodat zij u op de hoogte kunnen houden over de voortgang van het transport van uw pakket.

.

Bij betalingen via bank, pin of iDeal wordt uitsluitend die informatie verkregen die nodig is voor de correcte verwerking van uw betaling en, eventueel, bij het retourneren van een gekocht artikel, voor de terugbetaling.

.

Daar waar voor specifieke informatie een wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij die strikt volgen. Denk hierbij met name aan de fiscale bewaarplicht. Documenten worden op papier bewaard, op een plek waar derden geen inzage hebben. De digitale informatie wordt op een externe harde schijf opgeslagen.

.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Boutique Burlesque gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Boutique Burlesque geen cookies ontvangt.

.

Een nieuwsbrief wordt op dit moment nog niet verstuurd. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan ontvangt u die uitsluitend wanneer u daarvoor zelf heeft gekozen, door het verzoek tot ontvangst van de nieuwsbrief aan te vinken, en door dit daarna via de naar u verstuurde e-mail te bevestigen. Natuurlijk kunt u zich altijd weer eenvoudig voor de nieuwsbrief afmelden.

.

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening, dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via het e-mailadres: boutiqueburlesque@outlook.com. Betreft uw klacht onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.